Statistik Perkara Masuk dan Putus Tahun 2022

Perkara Diterima
Perkara Diputus

Statistik Jenis Perkara Tahun 2022

Cerai Gugat 358
Cerai Talak 86
Dispensasi Kawin 44
Perwalian 8
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 7
P3HP/Penetapan Ahli Waris 6
Wali Adhol 2
Harta Bersama 1
Lain-Lain 1
Pencabutan Kekuasaan Wali 1
Penguasaan Anak 1

Statistik Faktor Perceraian Tahun 2022

Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus 274
Meninggalkan Salah Satu Pihak 54
Ekonomi 46
Dihukum Penjara 6
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 3
Mabuk 1